TIN MỚI
Home / Dự Án xây dựng / Các dự án đang thực hiện

Các dự án đang thực hiện

Xây dựng nhà xưởng, xây, dựng, nhà, xưởng, xay dung nha xuong, xay, dung, nha, xuong

Nhà xưởng công ty TNHH VIỆT HỒ TÚ

VIEW 03

  - Quy mô: 24.000 m2, bao gồm 04 xưởng và các hạng mục phụ trợ - Hoàn thành: Năm 2018 Read More »

Nhà xưởng công ty TNHH HIỆP LONG

HIEP LONG

Quy mô dự án: 40.000 m2, bao gồm 04 nhà xưởng 46×100 m Hoàn thành: Năm 2018 Read More »

Nhà xưởng công ty TNHH quốc tế Toplead

view 05

- Quy mô dự án: Bao gồm 03 nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ -Hoàn thành: Tháng 11/2018 Read More »

Nhà xưởng công ty TNHH DV-ĐT NAM SƠN

VIEW 05

Nhà xưởng công ty TNHH DV-ĐT NAM SƠN. - Quy mô dự án: 17.161m2 -Hoàn thành: Năm 2018 Read More »