Nhà xưởng công ty TNHH DV-ĐT NAM SƠN


vp 02 vp 01 VIEW 10 VIEW 09 VIEW 08 VIEW 07 VIEW 06 VIEW 05 VIEW 03 VIEW 02

Nhà xưởng công ty TNHH DV-ĐT NAM SƠN.

- Quy mô dự án: 17.161m2

-Hoàn thành: Năm 2018