Nhà xưởng công ty TNHH HIỆP LONG


HIEP LONG view 01 view 02 VIEW 26-12

Quy mô dự án: 40.000 m2, bao gồm 04 nhà xưởng 46×100 m

Hoàn thành: Năm 2018