Nhà xưởng công ty TNHH quốc tế Toplead


view 05 view 06 view 08 view 13

- Quy mô dự án: Bao gồm 03 nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ

-Hoàn thành: Tháng 11/2018