Công ty TNHH FASM WORLD VIỆT NAM


Công ty TNHH Tân Hồ Tú ký hợp đồng thi công hàng rào + nhà bảo vệ của Công ty Fasm World Việt Nam.

Tổng giá trị hợp đồng : 832.000.000 vnđ.

Tiến độ thi công : 2 tháng.

Khởi công ngày : 12/12/2014