Địa chỉ :155 đường Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0909.836.566

  • Tiếng Việt
  • English
  • China
Lướt để xem
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2
KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2

KHỞI CÔNG NHÀ XƯỞNG NAM SƠN 2

Thông tin dự án

Địa điểm

KCN SÓNG THẦN 3- BÌNH DƯƠNG

Nhà đầu tư

Công ty TNHH DVĐT Nam Sơn 2

Loại

Nhà Xưởng

Phạm vi công việc

Qui mô

Năm

2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

11.2018

Tiến độ

04 tháng

Chi tiết dự án